Tuchola

Akcja przewonienia gazu ziemnego

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przeprowadzi w dniach 17 – 19 października br. na terenie miasta i gminy Tuchola akcję przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2017”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach...