TUCHOLA

Wizyta Sekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

W poniedziałek 14 września br. w Starostwie Powiatowym w Tucholi odbyło się spotkanie dot. rozwoju infrastruktury drogowej, w którym uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Pan Paweł Olszewski. W spotkaniu wzięli udział szefowie samorządów gminnych, Pan Burmistrz i Panowie Wójtowie, Zarząd Powiatu Tucholskiego oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Jarosław Katulski. Spotkanie było głównie poświęcone przyjętemu przez Rząd...
TUCHOLA

Uczeń ZSLiT w Tucholi zdobył wyróżnienie w konkursie: Zabytki naszego regionu – Dziedzictwo utracone

13 września 2015 roku podczas inauguracji wojewódzkich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Kłóbce Daniel Chabowski, uczeń klasy IV TŻ (technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych), otrzymał wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy . Konkurs „Zabytki naszego regionu – Dziedzictwo utracone” zorganizowany przy wsparciu...