tuchola

ANIOŁY DLA DZIAŁACZEK KULTURY

Marianna Weilandt i Maria Ollick uhonorowane zostały przez Radę i Zarząd Powiatu Tucholskiego za wieloletnią społeczną działalność na rzecz Muzeum Borów Tucholskich, kultywowanie lokalnych tradycji i promocję Powiatu Tucholskiego. Szczególnie docenione zostało zaangażowanie obu pań w przekazywanie wiedzy i doświadczenia na...