powiat tucholski

Spotkanie Starosty z przedstawicielami służb ratowniczych oraz zarządcami obiektów użyteczności publicznej i osiedli mieszkaniowych

W dniu 28 września br. Starosta Tucholski zorganizował spotkanie w sprawie wypracowania wspólnego rozwiązania problemu dojazdu pojazdów służb ratowniczych do obiektów posiadających szlabany przy drogach wjazdowych. W ostatnim czasie, w szczególności na osiedlach mieszkaniowych umieszczono wiele szlabanów, które potencjalnie mogą stanowić...