11.10.18
Tuchola. Sprawny przebieg inwestycji realizowanych przez gminę Tuchola 
Ulica Kreffta i Garbary gotowa Myśliwska na ukończeniu

Dwie ulice w centrum miasta już otwarte dla ruchu, lada chwila gotowa będzie także droga w Rudzkim Moście. Mowa o ulicy Myśliwskiej. Jej przebudowa dobiega końca. Na początku przyszłego tygodnia planowany jest odbiór wykonanych robót.

Inwestycja obejmuje odcinek od ul. Kniejowej do końca wraz z wyniesionym skrzyżowaniem z ul. Huberta. W ramach zadania powstała pieszo-jezdnia o długości 200 m, wykonano zjazdy i podejścia do posesji, zatoki postojowe, kanalizację deszczową oraz zagospodarowano tereny zielone pasa drogowego.

Koszt inwestycji to 553 105,16 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Tucholi.


mat.UM Tuchola