12.07.18
Tuchola. Metodyka tworzenia projektów społecznych
Warsztaty Logika projektu

Dnia 20 lipca od godz. 9.00 do 15.00 zapraszamy na bezpłatne warsztaty, w których wziąć udział mogą członkowie, wolontariusze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także osoby z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze.Tuchola. Metodyka tworzenia projektów społecznych.


Podczas warsztatów, uczestnicy będą mogli praktycznie popracować nad swoim pomysłem na projekt, przejść wszystkie elementy logiki projektowej, takie jak:

    problemy społeczne, skąd czerpać informacje, jak je opisywać,
    w jaki sposób konstruować cele - Metoda SMART,
    w jaki sposób przygotować działania oraz harmonogram działań,
    rezultaty projektu,
    w jaki sposób konstruować budżet projektu ,
    w jaki sposób korzystać z zasobów wokół siebie.

Warsztaty, są realizowane w ramach zadania pod tytułem  Trener NGO - działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i warsztatów dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa, uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2018 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Realizatorem warsztatów jest Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS).

Osoby  chcące skorzystać ze szkoleń  prosimy o wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl ,  najpóźniej do dnia 18.07.2018r, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszenia. 

Kontakt:  telefon.: 515 276 454 ; mail: tsas@tsas.torun.pl


mat. Starostwo Powiatowe Tuchola