27-04-18
Tuchola.Sadzono drzewa na terenie leśnictwa Zamrza.
Policjanci wzięli udział w akcji sadzenia drzew

Wczoraj (26.04.2018r.) komendant tucholskiej policji nadkom. Wiesław Gapa, wraz z kierownikiem posterunku w Cekcynie asp. szt. Marcinem Krajewskim wzięli udział w ogólnokrajowej akcji „1000 drzew na minutę”. Sadzono drzewa na terenie leśnictwa Zamrza. Uczestnicy tego przedsięwzięcia odnowili uprawę o powierzchni około 1 ha.

„Lasy Państwowe w ciągu roku sadzą ogólnie 500 mln drzew, jeżeli podzielimy to na 365 dni, następnie na 24 godziny i wreszcie na 60 minut to w końcu okazuje się, że na jedną minutę sadzi się 952 sadzonki.” Stąd wzięła się nazwa akcji „1000 drzew na minutę”.

Na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Zamrzenica Adama Wendy do włączenia się w tą ogólnokrajową akcję odpowiedzieli przedstawiciele m.in. służb mundurowych, lokalnych samorządów, stowarzyszeń, placówek oświatowych  oraz lasów państwowych. Akcja rozpoczęła się od prelekcji wygłoszonej przez nadleśniczego. Następnie wszyscy poszli na przygotowaną uprawę by wspólnie posadzić sadzonki sosny. Miejscowi policjanci nie pierwszy raz zaangażowali się w tego typu akcję.
 
fot. Robert Piosik
mat. KPP Tuchola