26-04-18
Tuchola. Zobacz wyniki
XXVI Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża szkół ponadgimnazjalnych

21.04 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi odbył się rejonowy etap Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem Starosty Tucholskiego Michała Mroza.

Oddział Rejonowy PCK w Tucholi co roku pomaga w ujednoliceniu standardów pierwszej pomocy, kształtowaniu współpracy w grupie zawierającej elementy zdrowej rywalizacji oraz upowszechnianiu  zasad i wartości humanitarnych Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Dzięki temu zwiększa się skuteczność stosowanych metod nauczania pierwszej pomocy, a  poprzez upowszechnienie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie właściwych nawyków przeciwdziałamy występowaniu wypadków.

Symulowane przez pozorantów urazy  to między innymi: skutki nielegalnej zabawy po upojeniu alkoholowym i narkotykach, pobicia z utratą przytomności i raną kłutą klatki piersiowej, otwarte i zamknięte złamania kończyn, złamanie podstawy czaszki  z objawami wstrząsu mózgu, krwawienia z nosa, zasłabnięcie kobiety w ciąży, napad  padaczki, oparzenia i inne urazy. Ratownicy przeprowadzali  RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa – sztuczne oddychanie) na dwu  fantomach: dorosłym  samobójcy, który powiesił się w parku i na osobie potrąconej przez samochód na pasach.  

Oceniane było m.in: bezpieczeństwo zawodników i poszkodowanych, ratowanie życia i zdrowia, wezwanie kwalifikowanej pomocy, udzielanie pierwszej pomocy, umiejętności działania każdego z zawodników, kultura zachowania, działania aseptyczne, zapewnienie komfortu termicznego i psychicznego, kierowanie zespołem i praca zespołowa.

Wyniki Mistrzostw:

 I miejsce        Zespół Szkół Licealnych  i Agrotechnicznych w składzie:

Kapitan Zespołu  ratownik Dominika Grzonkowska, ratownicy : Marcelina Narloch, Grażyna Rybak Marta Januszewska, Wojciech Glaner.

                        Nauczyciel przedmiotu  Pan Dariusz Krygowski

 II  miejsce    Zespół Szkół Licealnych i  Technicznych.

Kapitan Zespołu  ratownik  Patrycja Piotrowska , ratownicy : Mikołaj Janowic, Oliwia Klatecka, Sandra Nyłk,  Patrycja  Żuraw.

                         Nauczyciel przedmiotu  Pan Mirosław Borowa

III  miejsce   Technikum Leśne.

Kapitan Zespołu  Dawid Zieliński, ratownicy : Hubert Sobieraj, Wojciech Januszkiewicz, Dominik Chudecki, Natalia Dunajska.

                       Nauczyciel przedmiotu:Pani  Gabriela Kiersznicka.                            

IV miejsce    Zespól Szkół Ogólnokształcących.

Kapitan Zespołu   ratownik Igor Wegner, ratownicy Daria Drewczyńska, Agata Przygoda, Katarzyna Złotowska, Martika  Kalinowska.

                     Nauczyciel przedmiotu:  Pan Mirosław Januszewski.                                                                  

Zwycięzca zawodów, czyli Zespół Szkół Licealnych  i Agrotechnicznych, będzie reprezentował nasz powiat na Mistrzostwach Okręgowych, które odbędą się 19.05.2018 r  w Bydgoszczy.                                                        

Sędziami byli ratownicy  i ratownicy medyczni z pogotowia i straży pożarnej, przeszkoleni nauczyciele i pielęgniarki MCL. Sędzią  Głównym była Dr Halina Matuszelańska  a Sędziami technicznymi Jadwiga Waszak i Jadwiga Kozłowska.

Mistrzostwa były współfinansowane przez Powiat Tucholski, a poczęstunek zapewnił Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi. Młodzież otrzymała drużynowe puchary oraz indywidualne medale, nagrody i dyplomy. Szkołom wręczono podziękowania, a pozoranci i łącznicy otrzymali upominki.

mat. Starostwo Powiatowe w Tucholi

Zobacz galerię: TUTAJ