12.01.18
Tuchola. Prace potrwają do końca maja
Umowa na przebudowę targowiska podpisana

W piątek (12.01) w Urzędzie Miejskim w Tucholi burmistrz Tadeusz Kowalski i przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SOLO” z Tucholi Tomasz Koczyński podpisali umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa targowiska położonego przy ul. Nowodworskiego w Tucholi”.

Termin zakończenia robót to 31 maja br. Wartość inwestycji wynosi 753 685,42 zł brutto.

Dodajmy, że gmina Tuchola na tę inwestycję uzyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

mat. UM Tuchola