4-07-16
Gm. Śliwice. Na odcinku drogi o długości  1,135 km zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa
Już wkrótce rozpoczęcie przebudowy drogi do Kamionki

Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa na przebudowę drogi gminnej do miejscowości Kamionka. Na odcinku drogi o długości  1,135 km (od skrzyżowania z drogą powiatową do końca wsi) zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa.


Przedmiotowe zadanie zostanie sfinansowane w 63,63% z  Europejskiego Funduszu Rozwoju na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Mat. UG Śliwice